Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  24 (Kald krig)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Berlinmuren
   
  24. KALD KRIG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Berlinmuren

Berlinmuren blei det tydelegaste symbolet på den kalde krigen. Muren delte Berlin i to, og delte også eit folk og fleire familiar. Det er mange tragiske historier knytte til Berlinmuren.
  1. Når blei Berlinmuren bygd?
  2. Kor lang var muren?
  3. Kva var bakgrunnen for bygginga av Berlinmuren?
  4. Kva meiner journalisten i Dagbladet med at ”åpninga av Berlinmuren var ei misforståing”?
  5. Ifølgje artikkelen frå Klassekampen var det skissert to moglege løysingar for ei samling av Tyskland dersom det skulle bli aktuelt, i den vesttyske grunnlova frå 1949.
    • Kva innebar dei to moglege løysingane?
    • Kva for ei løysing blei vald etter at Berlinmuren fall? Kva synest du om dette valet?

Nettstader:

http://www.aftenposten.no/fakta/berlinmuren/Fakta-om-Berlinmuren-6622900.html

Fakta om Berlinmuren. Artikkel fra Aftenposten
http://www.snl.no/Berlinmuren
Artikkel frå Store norske leksikon om Berlinmuren

http://www.dagbladet.no/2009/11/08/nyheter/utenriks/berlinmuren/8942502/
”Åpningen av Berlin-muren var en misforståelse”. Artikkel frå Dagbladet, 8. november 2009

http://klassekampen.no/56813/article/item/null
”Dempet jubileumsfeiring i øst”. Artikkel frå Klassekampen