Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  24 (Kald krig)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Hendingar på 1960-talet
   
  24. KALD KRIG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Hendingar på 1960-talet (kapittel 24 og 26)

Studer tidslinja frå nettstaden til NRK over ulike hendingar på 1960-talet, og vel ut tre hendingar frå norsk og/eller internasjonal historie.
  1. Gjer kort greie for dei tre hendingane du har vald ut.
  2. Kvifor valde du nettopp desse hendingane?
  3. I kva grad og på kva måte har dei fått betydning for ettertida?