Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  24 (Kald krig)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Lage ei framstilling av historia til Berlinmuren
   
  24. KALD KRIG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Lage ei framstilling av historia til Berlinmuren

På nettstadene under finst det masse stoff om Berlinmuren. Forutan informasjon om muren, finn elevane også mange bilete, filmar og lydklipp. Ved hjelp av desse ressursane, eller andre ressursar som elevane finn sjølve, kan dei lage si eiga framstilling av historia til Berlinmuren.

Produktet kan for eksempel vere ei veggavis, ei lysbileteframvising, eller ei dagbok med tekst og bilete frå livet bak muren. Eller kanskje det er nokre kreative elevar i klassen som har lyst til å bruke bileta med dei mange grafittiane som muren var dekt med, som inspirasjonskjelde til ei meir kunstnarisk framstilling av historia til Berlinmuren?


Nettstader:

http://www.snl.no/Berlinmuren
Artikkel frå Store Norske Leksikon om Berlinmuren.

http://www.dagbladet.no/kultur/1999/11/09/182732.html
Artikkel frå Dagbladet om Berlinmuren.

http://www.dagbladet.no/kontekst/16454.html
Artiklar frå Dagbladet om Berlinmuren.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.6851944
Faktasider frå NRK om Berlinmuren.

http://www.oslo.diplo.de/Vertretung/oslo/no/01/Historie/3__Oktober__Bildegalleri.html
”Berlinmurens fall – i bilder”. Frå den tyske ambassaden i Oslo.

http://www.berlin.de/mauer/bilder/index.de.html
Om Berlinmuren frå nettstaden til Berlin. Inneheld mange bilete av muren.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.6851805
”Berlinmuren i tyskernes hoder”. Artikkel frå Aftenposten med to filmklipp frå 1989 og 20 år seinare.