Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  25 (Punken)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Punken
   
  25. PUNKEN
 
Arbeidsoppgåver
 

Punken

Bruk nettstadene du finn på lenkjene under og lag ein presentasjon av punken generelt, ei retning innan punken, eitt eller fleire band, norsk punk osv.


Nettstader:

http://www.fastnbulbous.com/punk.htm
Nettstaden A history of Punk. Gir oversikt over punkens historie.
Engelskspråkleg.

http://nn.wikipedia.org/wiki/P%C3%B8nkrock
Grundig artikkel frå Wikipedia om punken.

http://www.punk77.co.uk/
Nettstaden punk77. Om punk før og no. Engelsk.