Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  25 (Punken)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kva er punk?
   
  25. PUNKEN
 
Arbeidsoppgåver
 

Kva er punk?

  1. Kva er punk?
  2. Kva kjenneteiknar punkkulturen?
  3. Når oppstod punken?
  4. Kva er opphavet til uttrykket ”punk”?
  5. Nemn namnet på nokre kjende punkrockband.
  6. Gjer kort greie for ulike retningar innan punken.
  7. Var punken politisk? Gi ditt eige svar på dette spørsmålet.

Nettstader:

http://nn.wikipedia.org/wiki/P%C3%B8nkrock
Grundig artikkel frå Wikipedia om punken.

http://www.fastnbulbous.com/punk.htm
Nettstaden A history of Punk. Gir oversikt over punkens historie. Engelskspråkleg.

http://www.punk77.co.uk/
Nettstaden punk77. Om punk før og nå. Engelskspråkleg.