Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  26 (Noreg 1945-1995)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  1980-talet
   
  26. NOREG 1945-1995
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

1980-talet

1980-talet blir kalla liberaliseringas tiår i Noreg. Kva hende eigentleg på 80-talet? Skilde 80-talet seg så mykje frå 70-talet?

Les artiklane og svar på spørsmåla.
  1. Kva inntrykk får du av 1980-talet ved å lese artiklane under?
  2. Kva for saker var nordmenn blant anna opptekne av?
  3. 1980-talet blir ofte karakterisert som liberaliseringas tiår. Er det noko i artiklane under som stadfestar denne liberaliseringa og noko som taler mot ei slik liberalisering?