Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  26 (Noreg 1945-1995)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  26. NOREG 1945-1995
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Miljøvern

A Kva var Mardøla-aksjonen?
B Kva var nytt med Mardøla-aksjonen?
C Mardøla-aksjonen førte til auka interesse for naturvern. Bruk historieverk og Internett og finn ut meir om historia til natur- og miljøvernorganisasjonane.

Kjelde: Mardøla-aksjonen

De sloss mot Eikesdal- og Gryttenutbygginga i Romsdalsfjellene for å bevare Mardølafossen. Først ble demonstrantene truet av bygdefolket, men etter hvert ble de båret bort av politiet og bøtelagt. Blant de som ble båret bort var filosof Arne Næss og dagens justisminister Odd Einar Dørum. 10 år senere forteller han i NRK om viktigheten av aksjonen i 1970.

Første gang sivil ulydighet ble brukt i forbindelse med naturvern var i 1970 da det ble aksjonert som protest mot utbyggingen av Eikesdal- og Gryttenanleggene. Mardøla-aksjonen er fellesbetegnelsen på aksjonene som fant sted i Eikesdal i Møre og Romsdal sommeren 1970. Aksjonen vakte stor oppsikt både i inn- og utland, og ble innledningen til en debatt om norsk vannkraftutbygging og energipolitikk.

Utbyggingen ble gjennomført etter planen, men Mardøla-aksjonen bidro til at natur- og miljøvern fikk stor oppmerksomhet. Dørum sier at han lærte enormt mye av å delta i aksjonen, og fikk innsikt i en politisk tankemåte som han tidligere bare hadde lest om i bøker. Han ble med å aksjonere fordi han ble utfordret av en person som mente politikere pratet for mye.

Henta frå nettstaden nrk.no, 2003.