Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  26 (Noreg 1945-1995)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Kvinnekamp
   
 26. NOREG 1945-1995
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Kvinnekamp

1970-talet er eit viktig tiår for kvinnekampen i Noreg. Vel eit av områda under og gi ein presentasjon av kva som hende innanfor det området på 1970-talet. De bør komme inn på kva ein kjempa for, kvifor ein kjempa for dette, kva for ulike syn på saka som blei debatterte, aksjonsformer, deltakarar og resultat.

Område for kvinnekampen:
 • Abort
 • Politikk
 • Lesbisk frigjering
 • Pornografi og prostitusjon
 • Mishandling av kvinner
 • Kvinner og idrett
 • Seksualopplysing
 • 8. mars som kampdag
 • Arbeidsliv
 • Minoritetskvinner

Nettstader:

http://www.kampdager.no/
Nettstaden kampdager.no tek for seg norsk kvinnerørsle på 1970-talet. Klikk deg inn på dei ulike temaa ut frå denne hovudsida.

http://www.dagbladet.no/kronikker/970822-kro-1.html
Artikkel om kvinnekampen frå Dagbladet.