Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  27 (Minoritetar i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  La elva leve!
   
  27. MINORITETAR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

La elva leve!

Av og til gjer folket opprør mot vedtak som styresmaktene gjer. Somme tider tyr folk til sivil ulydnad for å kjempe for si sak. Dette er meir vanleg i miljøsaker enn i andre saker. I Noreg har vi hatt nokre slike aksjonar. Den mest kjende er nok Alta-saka. I artiklane under kan du lese om ho.
  1. Kva var Alta-saka?
  2. Kva var ”Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget”?
  3. Kva slags aksjonar blei gjennomførte og kva var årsakene til desse aksjonane?
  4. Kva blei resultatet av Alta-saka?
  5. Kva for konsekvensar fekk Alta-saka for aksjonistane, for lokalmiljøet, for politikarane, for samane og for miljørørsla i Noreg?

Nettstader:

http://www.nu.no/30ar/index24.htm
Artikkel om Alta-saka frå nettstaden til Natur og ungdom.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/08/10/375553.html
Artikkel frå Dagbladet om Alta-saka.

http://www.aftenposten.no/fakta/article448340.ece
Artikkel frå Aftenposten om naturverndemonstrasjonar.