Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  27 (Minoritetar i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Innvandrarbyen Oslo
   
  27. MINORITETAR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Innvandrarbyen Oslo

  1. I den første av artiklane under blir Oslo omtalt som den største innvandrarbyen i Noreg. Kor lenge har byen vore det?
  2. Korleis skil innvandringa frå dei siste 30 åra seg frå innvandringa tidlegare?
  3. Kvar kom innvandrarane frå før og no?
  4. Fortel korleis det kunne vere å vere svensk innvandrar i Oslo tidleg på 1900-talet.
  5. Kvifor var det mange italienske innvandrarar i Oslo?
  6. Korleis veit vi noko om jødane i Oslo, og kva vet vi om dei?