Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  27 (Minoritetar i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Samisk historie
   
  27. MINORITETAR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Samisk historie

Samane sitt forhold til den norske nasjonalstaten har variert opp gjennom tidene. Stort sett kan vi likevel seie at samane har vore ei undertrykt folkegruppe i Noreg. Vi skal no sjå nærare på forholdet mellom samane og den norske staten.
  1. I 1997 sa kong Harald seg lei for måten samane har blitt handsama på av den norske staten. Kva var bakgrunnen for denne orsakinga? Kva er det staten har gjort mot samane?
  2. Kva er den eldste kjelda som omtalar samane som vi kjenner til?
  3. Trekk fram tre hendingar som du meiner har hatt mykje å seie for samisk historie, og gjer kort greie for dei.

Nettstader:

http://sametinget.no/Artikkel.aspx?AId=54&back=1&MId1=3377&MId2=3379&MId3=3380
Om samisk historie frå nettstaden til Sametinget.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeld-nr-55-2000-2001-/2.html?id=195310&epslanguage=NO
Om samisk historie frå regjeringa.no.

http://no.wikipedia.org/wiki/Samer
Om samisk historie frå Wikipedia. Les under "Historisk tid – Eldre kilder".