Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  27 (Minoritetar i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Frå fornorsking til samisk rørsle
   
  27. MINORITETAR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Frå fornorsking til samisk rørsle

På nettstaden til ”Galdu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter” finst det fleire filmklipp om samisk kultur og historie.

Sjå på filmklippet "Fra fornorskning til samisk bevegelse".
  1. Kva hending blir omtalt som ”eit vendepunkt i samisk historie”?
  2. Kva kjenneteiknar tida etter ”vendepunktet”? Peik på nokre sentrale hendingar og endringar som har blitt gjennomførte.
  3. Når blei Sametinget oppretta?
  4. Kva tankar ligg til grunn for politikken retta mot samane no?
  5. Kva trur du desse endringane har hatt å seie for samisk politikk, kultur og identitet?