Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  27 (Minoritetar i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåver  >  Samane i skriftlege kjelder frå vikingtida
   
  27. MINORITETAR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Samane i skriftlege kjelder frå vikingtida

Samane har levd som nomadar i Noreg, både nord i landet og heilt sør til Hedmark. Nomadar etterlèt seg få faste spor som bygningar og liknande. Derfor har vi få kjelder som kan seie oss noko om livet til samane i dei eldste tidene. Men med innføringa av det latinske alfabetet fekk vi skriftlege kjelder, også om samane.
  1. Kva slags skriftleg materiale frå vikingtida seier noko om samane?
  2. Kva fortel dette materialet om samane?
  3. Kva fortel materialet om forholdet mellom samar og nordmenn?

Nettstader:

http://no.wikipedia.org/wiki/Samer
Frå Wikipedia om samisk historie. Les under «Historisk tid» – «Eldre kilder».

http://www.regjeringa.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeld-nr-55-2000-2001-/2.html?id=195310&epslanguage=NO
Frå nettsidene til regjeringa om samisk historie. Sjå punkt 2.2.