Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  27 (Minoritetar i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Nasjonale minoritetar
   
  27. MINORITETAR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Nasjonale minoritetar

Vi skil ofte mellom nasjonale minoritetar – som samar, kvenar, romfolket, taterar og jødar – og nye minoritetar – som tyrkarar, vietnamesarar, pakistanarar, polakkar osv. I dette undervisningsopplegget skal elevane bli betre kjende med og arbeide med nokre av dei nasjonale minoritetsgruppene i Noreg.

Klassen blir delt inn i grupper. Kvar gruppe vel ei nasjonal minoritetsgruppe, og gjer greie for hovudtrekk ved historia og kulturen deira. Nettstadene under kan hjelpe elevane i valet av gruppe og i informasjonsinnhentinga. Resultatet av arbeidet kan for eksempel vere ei veggavis der minoritetsgruppene blir presenterte.


Aktuelle nettstader:

http://www.diggi.no/artikkel.aspx?AId=37&back=1&MId1=1053
Om samene frå Sametingets nettstad for ungdom.

http://kvener.no/
Nettstaden til Norske Kveners Forbund.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tater
Artikkel om taterar frå Wikipedia (sjå også lenkjene til slutt i artikkelen).

http://no.wikipedia.org/wiki/Romani-folket
Artikkel om romanifolket frå Wikipedia (sjå også lenkjene til slutt i artikkelen).

https://www.facebook.com/pages/Tavringen/186430328184?fref=ts
Tavringen er den einaste nettavisa i Noreg for minoritetsgruppa romanifolket (taterane/dei reisande).

http://www.dmt.oslo.no/no/joder_i_norge/
Om jødane i Noreg. Frå det mosaiske trossamfunn.