Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  28 (Kina)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kina
   
  28. KINA
 
Arbeidsoppgåver
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Kina

Kina er det mest folkerike landet og den eldste sivilisasjonen i verda. I 1912 braut det gamle keisarriket saman. I 1949 greip kommunistane makta i landet, under leiing av Mao Zedong.
  1. Lag ei tidslinje som viser utviklinga i Kina i perioden 1900–1949.
  2. Kva faktorar har hatt mest å seie for utviklinga? Er desse faktorane politiske, økonomiske, sosiale eller kulturelle?
  3. Drøft denne påstanden: «Mao er den viktigaste personen i verdshistoria.»

Nettstader:

http://www.snl.no/Kina_%E2%80%93_historie_%E2%80%93_1/Historisk_oversikt
http://www.snl.no/Kina/guomindang_(Kuomintang)-republikken
Om kinesisk historie. Frå Store norske leksikon.

http://www.snl.no/Mao_Zedong
Om Mao Zedong. Frå Store norske leksikon.

http://www.leksikon.org/art.php?n=1660
Grundig om Mao og den politiske linja hans. Frå leksikon.org. Dansk tekst.