Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  28 (Kina)   >  Arbeidsoppgåver  >  Prosjektoppgåve  >  Kulturrevolusjonen – sett frå innsida
   
  28. KINA
 
Arbeidsoppgåver
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Kulturrevolusjonen – sett frå innsida

Skriv eit dagboknotat om korleis du opplever kulturrevolusjonen i Kina på slutten av 1960-talet.

Du vel sjølv kva fiktive rolle du har, men her er nokre forslag:
  • Mao
  • Ein raudegardist
  • Ein arbeidar
  • Ein person som har ei leiande stilling i partikontoret eller i statsapparatet
  • Ein journalist
  • Ei uroleg mor eller ein uroleg far
  • Ein student
Hugs at sjølv om notatet er basert på ein fiktiv person, må innhaldet ta utgangspunkt i dei historiske hendingane i Kina under kulturrevolusjonen. Her kan både kapittel 28 i læreboka og artiklane under vere til god hjelp.


Nettstader:

http://no.wikipedia.org/wiki/Kulturrevolusjonen
Grundig artikkel frå Wikipedia om kulturrevolusjonen.

http://www.snl.no/Kulturrevolusjonen
Kort og oversiktleg artikkel frå Store Norske leksikon om kulturrevolusjonen.

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/andre-folkemord/det-maoistiske-kina.html
”Det maoistiske Kina”. Artikkel frå HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) om Mao og politikken hans.

http://www.leksikon.org/art.php?n=1484
Artikkel om kulturrevolusjonen frå leksikon.org. Dansk tekst.