Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  5 (Sivilisasjonar)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Det gåtefulle Kina
   
  5. SIVILISASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Det gåtefulle Kina

Kinesarane kallar sjølve landet sitt Midtens rike, altså midtpunktet i verda. Den kinesiske sivilisasjonen har gitt opphav til mektige byggverk, ja faktisk også det mektigaste av alle, den kinesiske muren.


Forslag til undervisningsopplegg:

Nettutstillinga «Det gåtefulle Kina» er eit samarbeid mellom dei naturvitskaplege musea under Universitetet i Oslo og NRK, og tek for seg ulike sider ved kinesisk historie og kultur.

Elevane kan bruke denne utstillinga og opplysningane dei finn der, til å lage si eiga digitale framstilling av eitt eller fleire emne frå kinesisk historie og kultur.


Nettstader:

http://www.nrk.no/programmer/tv_arkiv/det_gatefulle_kina/
Om programserien «Det gåtefulle Kina» frå nettstaden til NRK.