Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  9 (Vikingferder, kristning og rikssamling i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Vikingar og ære
   
  9. VIKINGFERDER, KRISTNING OG RIKSSAMLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Vikingar og ære

Tekstene på nettstadene under er omfattande, og oppgåva høver best for elevar som vil fordjupe seg i emnet.


Å forsvare æra har vore svært viktig opp gjennom historia, og er det framleis i dag i varierande grad. I sagalitteraturen har kampen for ære stor plass og er ofte utgangspunkt for lange og intense stridar mellom slekter. Lenkjene under fører deg til ei hovudoppgåve i historie som tek for seg æresomgrepet knytt til ættesamfunnet på Island i vikingtida.
  1. Kva gav ære, og kva førte til tap av ære, for kvinner og for menn i vikingtida?
  2. Kva skilnader og likskapar var det mellom kvinner og menn når det galdt æresomgrepet?

Nettstader:

http://www.ub.uib.no/elpub/1995//h/506007/Moberg/aeremann.htm
http://www.ub.uib.no/elpub/1995//h/506007/Moberg/aerekvinne.htm
http://www.ub.uib.no/elpub/1995//h/506007/Moberg/hvordan1.htm
Nettsida til Universitetet i Bergen, Historisk institutt. Tekstar om kva sagaene seier om æresomgrepet hos vikingane, skrivne av Anne Kari Moberg.