Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  9 (Vikingferder, kristning og rikssamling i Noreg)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 9. VIKINGFERDER, KRISTNING OG RIKSSAMLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kor gammalt er det landet vi i dag kallar Noreg?
 2. Kvar kom dei første menneska frå som busette seg i Noreg, og kvar busette dei seg?
 3. Kva var grunnlaget for makta til høvdingane?
 4. Når og korleis gjekk rikssamlinga i Noreg føre seg?
 5. Når gjekk vikingferdene føre seg? Kva var årsakene til vikingferdene, og kvar reiste vikingane?
 6. Kva førte vikingferdene til, både for samfunnet i Noreg og i dei områda vikingane reiste til?
 7. Når og korleis blei kristendommen innført i Noreg?
 8. Kva følgjer fekk innføringa av kristendommen?
 9. Kvifor blir perioden 1130–1240 i norsk historie kalla borgarkrigstida?
 10. Kva var årsakene til borgarkrigane?