Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  9 (Vikingferder, kristning og rikssamling i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåver  >  Samane i skriftlege kjelder frå vikingtida
   
  9. VIKINGFERDER, KRISTNING OG RIKSSAMLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Samane i skriftlege kjelder frå vikingtida

Samane har levd som nomadar i Noreg, både nord i landet og heilt sør til Hedmark. Nomadar etterlèt seg få faste spor som bygningar og liknande. Derfor har vi få kjelder som kan seie oss noko om livet til samane i dei eldste tidene. Men med innføringa av det latinske alfabetet fekk vi skriftlege kjelder, også om samane.
  1. Kva slags skriftleg materiale frå vikingtida seier noko om samane?
  2. Kva fortel dette materialet om samane?
  3. Kva fortel materialet om forholdet mellom samar og nordmenn?

Nettstader:

http://no.wikipedia.org/wiki/Samer
Frå Wikipedia om samisk historie. Les under «Historisk tid» – «Eldre kilder».

http://www.regjeringa.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeld-nr-55-2000-2001-/2.html?id=195310&epslanguage=NO
Frå nettsidene til regjeringa om samisk historie. Sjå punkt 2.2.