Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  12 (Asia og Afrika)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kina
   
  12. ASIA OG AFRIKA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Kina

  1. Nemn namnet på nokre sentrale kinesiske dynasti.
  2. Kven var Konfutse, og kva fekk han å seie for kinesisk historie?
  3. I kva år blei Kina samla til eitt rike, og kven stod bak samlinga?
  4. Korleis kan det forklarast at keisarriket var så stabilt?


Nettstader:

http://www.kina.no/historie.php
Om kinesisk historie frå nettstaden til kina.no.

https://no.wikipedia.org/wiki/Qin-dynastiet
Om Qin-dynastiet og samlinga av Kina på Wikipedia.

https://snl.no/konfusianisme
Om konfusianismen på Store Norske Leksikon.