Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  12 (Asia og Afrika)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  12. ASIA OG AFRIKA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

India og kastesystemet

A Gjer greie for det indiske kastesystemet. Du bør komme inn på bakgrunnen for systemet og for dei ulike kastane.
B Les utdraget frå Bhagavadgita under. Kva fortel Bhagavadgita om dei ulike kastane?
C Kva samanheng er det mellom hinduismen og kastesystemet?
D Kva rolle har kastesystemet spela i det indiske samfunnet?

Kjelde: Kvar mann si plikt

I Bhagavadgita, eit sentralt verk i hinduismen frå tida mellom 200 f.Kr. og 200 e.Kr., er moralen at alle må gjere si plikt og handle i samsvar med den heilage lova, utan omsyn til konsekvensane. Her heiter det også (i 18. songen):

18 song:
Brahmanenes, kshatriyaenes, vaishyaenes og shudraenes plikter er forskjellige, ut fra de substanser deres natur er grunnet på.

Sinnsro, selvbeherskelse, botsøvelse, renhet, tålsomhet, rettsinn, erkjennelse, viten og tro er en brahmans naturlige plikter.

Tapperhet, styrke, utholdenhet, dyktighet, standhaftighet i kamp, gavmildhet og herskerevne er en kshatriyas naturlige plikter.

Åkerbruk, kvegavl og handel er en vaishyas naturlige plikter. En shudras naturlige plikt består i å tjene.

Den mann som føler glede ved sin plikt, når fullkommenhet. Bedre er en mangelfull oppfyllelse av ens egen plikt enn god oppfyllelse av andres. Den som gjør den gjerning hans natur pålegger ham, pådrar seg ingen synd.

Frå Aschehougs verdenshistorie, bind 4, 2000