Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  12 (Asia og Afrika)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 12. ASIA OG AFRIKA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva var nøkkelen til den framgangen nomadane hadde i krig?
 2. Korleis påverka indoeuropearane India?
 3. Kvifor klarte muslimane å byggje eit så stort rike?
 4. Kva heitte dei viktigaste byane i det muslimske riket?
 5. Kva fordelar hadde mongolane i krig?
 6. Kva heitte dei viktigaste muslimske rika i perioden 1300–1750?
 7. Når blei Kina samla til eitt rike?
 8. Korleis rekrutterte kinesarane embetsmenn?
 9. Korleis påverka handel statsskipnadene i Afrika?
 10. Kva heitte hovudstaden i Zimbabwe-riket?