Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  12 (Asia og Afrika)   >  Til læraren   >  Undervisningsopplegg  >  Kinesiske dynasti
   
  12. ASIA OG AFRIKA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Kinesiske dynasti

Kina er den eldste samanhengande sivilisasjonen i verda. Likevel er kinesisk historie prega av omskiftingar og endringar i politiske, økonomiske og kulturelle forhold.


Forslag til undervisningsopplegg:

Dei kinesiske dynastia er tema for følgjande forslag til undervisningsopplegg om Kina.

Elevane kan arbeide i grupper med kvart sitt dynasti, og undersøkje kva som prega dynastiet. Her er det viktig at dei tek for seg både politiske, økonomiske og kulturelle forhold. Resultatet av gruppearbeidet kan for eksempel vere ei veggavis eller ei lysbileteframvising.


Eksempel på dynasti som elevane kan arbeide med:

  • Tang-dynastiet
  • Song-dynastiet
  • Ming-dynastiet
  • Qing-dynastiet


Nettstader:

http://www.kina.no/historie.php
Om kinesisk historie frå nettstaden til kina.no.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tidstavle_over_kinesisk_historie
Tidstavle over kinesisk historie frå Wikipedia.

https://no.wikipedia.org/wiki/Qin-dynastiet
Om Qin-dynastiet og samlingen av Kina på Wikipedia.

https://snl.no/Kinas_historie
Om Kinas historie på Store Norske Leksikon.