Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  20 (Nordmennene møter den tidlege kapitalismen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Laug
   
  20. NORDMENNENE MØTER DEN TIDLEGE KAPITALISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Laug

I byane levde folk av handverk og handel. Det var lover for kven som kunne drive handel og handverk, og klare reglar for kva som blei kravd av ulike yrke.

Her kan du lære meir om laugsvesenet. Les artiklane og svar på spørsmåla.
  1. Kva er eit laug?
  2. Når blei laug oppretta i Noreg første gong?
  3. Kva var bakgrunnen for danninga av lauga?
  4. Kva slags funksjon hadde lauga?
  5. Korleis var lauga oppbygde og organiserte? Kven hadde makt?
  6. Kva for rettar og plikter hadde medlemma i eit laug?

Nettstader:

http://www.snl.no/laug
Artikkel frå Store norske leksikon om laug.

http://www.ub.uib.no/avdeling/spes/godbit00/nov.htm
http://www.ub.uib.no/avdeling/spes/godbit01/juni.htm
Frå Universitet i Bergen. Om bakar- og gullsmedlauga i Bergen.