Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  20 (Nordmennene møter den tidlege kapitalismen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Byutvikling
   
  20. NORDMENNENE MØTER DEN TIDLEGE KAPITALISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Byutvikling

  1. Kva er den eldste byen i Noreg?
  2. Korleis kan ein finne ut kor gammal ein by er?
  3. Kor mange byar, eller kjøpstader som byane blei kalla, var det i Noreg på midten av 1600-talet?
  4. Kva er skilnaden mellom ein ladestad og ein kjøpstad?
  5. Kva trur du låg bak framveksten av byane?

Nettstader:

http://miljolare.no/tema/konflikter/artikler/kva_er_byar_og_tettstader.php
Om byutvikling i Noreg frå nettstaden www.miljolare.no. Les under overskrifta ”Byutvikling frå 1537 – til ca. 1850: Ladestad, kjøpstad og by”.

http://www.apollon.uio.no/vis/art/2007_2/Artikler/bok-kaupang
Om diskusjonen rundt kva som er Noregs eldste by.