Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  20 (Nordmennene møter den tidlege kapitalismen)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 20. NORDMENNENE MØTER DEN TIDLEGE KAPITALISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva var dei to viktigaste fiskeria i Noreg?
 2. Kva slags konserveringsmetodar blei brukte for fisk, og kva fordelar og ulemper har dei ulike metodane?
 3. I kva periodar var det gode tider for trelasthandel i Noreg, og kva var årsakene til oppgangs- og nedgangstider i denne næringa?
 4. Kva var sagbruksprivilegium? Kva var bakgrunnen for desse privilegia, og kva konsekvensar fekk dei?
 5. Når og kvar har det vore drive bergverk i Noreg?
 6. Kva var årsakene til veksten i skipsfarten?
 7. Korleis var fordelinga av jord i Noreg frå mellomalderen og fram til ca. 1800?
 8. Når gjekk overgangen til sjølveige føre seg, og kva var årsakene til denne overgangen?
 9. Kva var årsakene til at husmannssystemet voks fram?
 10. Gjer greie for byutviklinga i Noreg frå 1500 til 1850.