Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  20 (Nordmennene møter den tidlege kapitalismen)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Lofotfisket
   
  20. NORDMENNENE MØTER DEN TIDLEGE KAPITALISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Lofotfisket


Kompetansemål

Elevane skal kunne

  • gjere greie for næringsutvikling i Noreg frå ca. 1500 til ca. 1800 og analysere verknadene for sosiale forhold i denne perioden


Lofotfisket er det største fisket i Noreg. I januar−februar kjem skreien inn til kysten ved Lofoten i Nordland, og fiskarar frå Trøndelag til Finnmark er med i fisket.

Forslag til undervisningsopplegg:

Elevane kan få i oppdrag å lage ein presentasjon av Lofotfisket i form av ein plakat, ei nettside eller ein artikkel. Dei kan for eksempel fortelje om kva reiskapar og båtar som blei brukte til ulike tider, kva som blei fiska, korleis fiskarane budde, fortelje små anekdotar frå Lofoten, eller samanlikne Lofotfisket i tidlegare tider med i dag.


Nettstader:
http://www.lofotmuseet.no/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=59
Nettside frå Lofotmuseet.

http://www.lofoten-startside.no/lofotfisket.htm
Frå reiselivssida Visit Lofoten.

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/606559
"Lofotfiske i fembøring". Filmklipp om ungdom som prøver fisket på gammelmåten. Frå NRK Skole.