Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  21 (Den dansk-norske maktstaten blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  21. DEN DANSK-NORSKE MAKTSTATEN BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Overtakinga av kyrkjegodset i 1536

A Kva kunngjer Riksdagen med denne lova at det skal gjerast?
B Kva grunngir Riksdagen tiltaket med?


Kjelde: Utdrag av lov vedteken av den danske Riksdagen i 1536

(…) For at Danmarks krone og konge skal bli desto mer formuende, for at man skal være desto bedre i stand til å motstå angrep på riket av en innenlandsk eller utenlandsk fiende, og for at man ikke lenger skal behøve å beskatte innbyggerne i riket når noe slikt skjer, har vi derfor i full enighet besluttet at alle stiftenes gods, slott, gårder, hus og jordegods som biskopene har rådet over, heretter og til evig tid skal være og forbli med all sin rente (inntekt) og alt som hører til dem, lagt under kronen, dels til kongens underhold, dels til rikets gagn.

Etter denne dag skal ingen, uansett hvem, ha makt til på noen måte å kreve tilbake noe av det som de eller deres foreldre har gitt til bispedømmene og stiftene. (…)

Frå Holt mfl. Norsk historie, Studiebok, Kilder. Aschehoug, 1975 (modernisert av forfattarane)