Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  21 (Den dansk-norske maktstaten blir til)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 21. DEN DANSK-NORSKE MAKTSTATEN BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva rolle spela adelen i den dansk-norske staten?
 2. Kva var årsakene til krigane som Danmark-Noreg var involvert i, og kva blei resultatet av desse krigane?
 3. Kvifor trong kongen meir pengar? Korleis fekk han inn meir pengar?
 4. Korleis merka bøndene krigane og den dårlege økonomien i staten?
 5. Kvifor kalla Fredrik 3. inn til stenderforsamling i 1660? Kven møtte i stenderforsamlinga?
 6. Kva blei resultatet av stenderforsamlinga?
 7. Korleis var økonomien i staten Danmark-Noreg etter innføringa av eineveldet?
 8. Kva slags nye oppgåver fekk staten etter innføringa av eineveldet?
 9. Kva stilling stod Noreg i i den eineveldige staten?
 10. Kva slags politikk første den dansk-norske staten overfor samane?