Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  21 (Den dansk-norske maktstaten blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Anna Colbjørnsdatter
   
  21. DEN DANSK-NORSKE MAKTSTATEN BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Anna Colbjørnsdatter

Anna Colbjørnsdatter har i ettertid nærmast blitt sett som ei nasjonal heltinne på grunn av innsatsen sin i slaget på Norderhov prestegard – ei viktig hending under Den store nordiske krigen.

  1. Kva skjedde under slaget på Norderhov?
  2. Kven var Anna Colbjørnsdatter?
  3. Korleis hjelpte ho til under slaget?


Nettstader:

http://www.ringerikes.museum.no/historiske-hoydepunkter/
Om Anna Colbjørnsdatter og slaget på Norderhov 1716. Frå nettstaden til Ringerikes museum.

http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1892&Category.ID=1305
Om Anna Colbjørnsdatter frå Terra Buskerud – eit prosjekt frå Buskerud fylkeskommune for å styrke formidlinga av kulturarv og historie. Museum, bibliotek, arkiv og skolar er samarbeidspartnarar.