Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  1 (Den industrielle revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  James Watt
   
  1. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

James Watt

  1. Kven var James Watt?
  2. Korleis forbetra Watt dampmaskinen til Newcomen?
  3. Kva anna enn utbetringa av dampmaskinen er Watt kjend for?
  4. Kvifor finn vi namnet til Watt på lyspærer verda over?


Nettstader:

http://portal.samlaget.no/menypunkt.cfm?id=76-276-2&mpid=1625
Portrett av James Watt frå nettstaden til Portal.

http://www.snl.no/dampmaskin
Om dampmaskinen til Newcomen og Watt frå Store Norske leksikon.