Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  1 (Den industrielle revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Maskinar
   
  1. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Maskinar

  1. Kven fann opp dampmaskinen og ”Spinning Jenny”?
  2. Gjer kort greie for korleis dampmaskinen til Watt fungerer.
  3. Kva er ”Spinning Jenny”?
  4. Kva rolle spelte dampmaskinen og ”Spinning Jenny” for den industrielle revolusjonen?
  5. Kor blei Noregs første maskinveveri etablert, og korleis utvikla denne fabrikken seg?


Nettstader:

http://www.industrimuseum.no/bedrifter/hjulavaeveri_halvorschou
Om Hjula veveri i Oslo, den første tekstilfabrikken i Norge. Frå sidene til Teknisk museum. 

http://www.snl.no/dampmaskin
http://www.snl.no/spinning_jenny
Artiklar frå Store Norske leksikon om dampmaskinen og ”Spinning Jenny”.

http://no.wikipedia.org/wiki/Dampmaskin
Artikkel frå Wikipedia om dampmaskinen.