Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  1 (Den industrielle revolusjonen)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  1. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Gi nokre eksempel på energikjelder.
  2. Kva var forleggjarsystemet?
  3. Kva slags industri voks fram i Storbritannia i perioden 1750–1850?
  4. Kva slags energiformer og oppfinningar gjorde slik industri mogleg?
  5. Kva var fordelane med å byggje fabrikkar?
  6. Kva var årsakene til at den industrielle revolusjonen kom i Storbritannia?
  7. Kva samanhengar er det mellom kapitalisme og industrialisering?