Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  2 (Den politiske revolusjonen)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  2. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Code Napoleon

A Gjør greie for det franske samfunnet under Napoleon med utgangspunkt i Code Napoleon.
B Hvilke begrensninger har denne loven som historisk kilde?
C Sammenlikn utdraget fra Code Civil med menneskerettighetserklæringen av 1789 (se side 106 i Arbeidsportal). Hva hadde forandret seg fra 1789?


Kilde: Utdrag fra Code Civil

Napoleon fikk utarbeidet et enhetlig lovverk som skulle gjelde for hele Frankrike. Lovverket, Code Civil, ble ferdig i 1804.

§ 213 Ektemannen skylder sin hustru sin beskyttelse, hustruen skylder ektemannen lydighet.

§ 217 Hustruen kan ikke gi, avhende, pantsette eller kjøpe noe, enten det er for ingenting eller mot en viss kostnad, selv ikke av egne midler, uten ektemannens samtykke i handlingen eller hans skriftlige godkjennelse.

§ 229 Ektemannen kan forlange skilsmisse etter utroskap fra hustruens side.

§ 230 Hustruen kan forlange skilsmisse etter utroskap fra ektemannens side når han har holdt sin konkubine i ekteparets felles hus.

§ 376 Hvis barnet er mindre enn 16 år og frem til myndighetsalderen, kan faren sperre det inne inntil en måned, og, for å oppnå dette, kan presidenten for den lokale domstolen, på farens forespørsel, utstede arrestordre.

§ 377 Fra fylte 16 år og frem til myndighetsalderen kan faren forlange innesperring av barnet i høyden seks måneder om han henvender seg til presidenten for den nevnte domstol, som, etter å ha konferert med den keiserlige anklager, utsteder arrestordre, eller nekter det, og kan, i første tilfelle, forkorte arresttiden som ble ønsket av faren.

Fra Sølvberg mfl. Historiske kilder før 1850. Aschehoug, 1986