Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  2 (Den politiske revolusjonen)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 2. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kven var dei sentrale opplysningsfilosofane, og kvar kom dei frå?
 2. Kva var dei sentrale tankane i opplysningsfilosofien?
 3. Kva var bakgrunnen for sjølvstendekrigen i Nord-Amerika i 1775–1781, og kva blei resultatet av denne krigen?
 4. Kva var bakgrunnen for revolusjonen i Frankrike i 1789?
 5. Fram til 1794 utvikla situasjonen i Frankrike seg i radikal retning. Kva innebar det?
 6. Kven var Robespierre, og kva rolle spela han for utviklinga i Frankrike?
 7. Kva prega napoleonstida, 1799–1815?
 8. Kva blei resultatet av Wienkongressen i 1814–15?
 9. Korleis gjekk revolusjonsbølgja vidare etter 1815?
 10. Kva var bakgrunnen for og kva blei resultatet av opprøra i Latin-Amerika?