Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  3 (Veier til selvstendighet for Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  3. VEIER TIL SELVSTENDIGHET FOR NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Norge i nødsårene

I 1809 bad en regjeringskommisjon jernverkseier Jacob Aall om å redegjøre for sitt syn på Norges situasjon. Aall ble senere en av eidsvollsmennene i 1814.

A Hva var bakgrunnen for den situasjonen Jacob Aall beskriver i redegjørelsen til regjeringskommisjonen under?
B Hvordan vil Jacob Aall løse landets forsyningsproblemer?
C Hvordan ble forsyningsproblemene løst?
D Dersom du vil vite mer om nødsårene på ditt hjemsted, kan du undersøke kirkebøkene i ditt distrikt (fins på Internett: http://digitalarkivet.no – type – kyrkjebøker). Finn ut hva de viser om døde i årene 1808–09 og i 1812–13. Sammenlign med årene før og etter. Hvem døde, og hva var dødsårsakene?


Kilde: Brev fra Jacob Aall, utdrag

Etter min individuelle overbevisning er der ingen annen redning tilbake for det ulykkelige, uthungrede og utplyndrede Norge enn en direkte tillatelse fra våre fiender til å måtte hente korn fra Danmark uten molest (inngrep) av fiendtlige kryssere. Men i det jeg innser nødvendigheten herav, forbinder jeg dermed det inderlige ønske at dette kunne bevirkes uten voldsomme midler. Så meget jeg enn føler at den norske nasjon har mange grunnede klagemål å nedlegge for den danske trone, så tror jeg dog å skylde sannheten den tilståelse at Norge i det henrunne sekulum fant seg lykkelig under det danske septer.

Hentet fra H. Bjørkvik. Kjelder til norsk historie. Universitetet i Trondheim, 1976