Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  3 (Veier til selvstendighet for Norge)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  3. VEIER TIL SELVSTENDIGHET FOR NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. På hvilket grunnlag kan vi hevde at nordmenn flest hadde det lettere enn dansker flest i unionstida?
  2. Hva er en merkantilistisk økonomisk politikk?
  3. Hva var strilekrigen, og hva var bakgrunnen for denne krigen?
  4. På hvilke måter la unionstida grunnlaget for norsk selvstendighet?
  5. Hva kjennetegnet norsk patriotisme på 1700-tallet?
  6. Når og hvorfor ble Danmark-Norge trukket med i napoleonskrigene?
  7. Hvilke konsekvenser fikk napoleonskrigene for hverdagslivet i Norge?
  8. Hvem var grev Wedel og Kristian August, og hvilken betydning fikk disse to for selvstendighetsprosessen i Norge?
  9. Hvem var Jean-Baptiste Bernadotte, og hvorfor er han en sentral skikkelse i vår historie?