Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  3 (Veier til selvstendighet for Norge)   >  Til læreren  >  Faglig tilleggsstoff  >  Skole og konfirmasjon i Norge
   
  3. VEIER TIL SELVSTENDIGHET FOR NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Skole og konfirmasjon i Norge

De første skolene
De første skolene i Norge, som elles i Europa i middelalderen, var drevet av kirken. I hvert bispedømme lå det i forbindelse med domkirken en katedralskole for gutter som skulle utdanne seg til prester. De nåværende katedralskolene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo kan føre historien sin tilbake til 1200-talet. Disse skolene skulle danne grunnlaget for en senere presteutdanning, men hadde også elever som ikke skulle bli geistlige.

Reformasjonen
Da reformasjonen ble innført i 1536, og kirken ble en statskirke, kom i prinsippet katedralskolene under staten. Men også menighetsprestene fikk et offentlig oppdragelsesansvar i menighetene. De ble offentleie embetsmann og hadde derfor et visst ansvar for at borgerne i staten fikk en innføring i den kristne troen. Ofte var det en av hjelperne til presten, klokkaren, som underviste voksne i menigheten.

Statlig utdanningspolitikk på 1700-talet
Først på 1700-talet tok staten til å føre en aktiv utdanningspolitikk. I 1736 ble det innført obligatorisk konfirmasjon i Danmark-Norge, med tilhørende konfirmasjonsopplæring. Alle skulle lære rett kristentro. I 1739 og 1741 kom de første lovene som la grunnlaget for et allment skolestell. Målsetningen var fremdeles religiøs. Folket skulle lære å lese for bedre å kunne tilegne seg den kristne læren. De gamle katedralskolene ble mønster for de latinskolene som ble opprettet i de fleste byene. Disse skolene var den første høyere allmennutdanningen i Norge.