Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  3 (Vegar til sjølvstende for Noreg)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  3. VEGAR TIL SJØLVSTENDE FOR NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. På kva slags grunnlag kan vi hevde at nordmenn flest hadde det lettare enn danskar flest i unionstida?
  2. Kva er ein merkantilistisk økonomisk politikk?
  3. Kva var strilekrigen, og kva var bakgrunnen for denne krigen?
  4. På kva måtar la unionstida grunnlaget for norsk sjølvstende?
  5. Kva kjenneteikna norsk patriotisme på 1700-talet?
  6. Når og kvifor blei Danmark-Noreg drege med i napoleonskrigane?
  7. Kva konsekvensar fekk napoleonskrigane for kvardagslivet i Noreg?
  8. Kven var grev Wedel og Kristian August, og kva rolle spela dei to for sjølvstendeprosessen i Noreg?
  9. Kven var Jean-Baptiste Bernadotte, og kvifor er han ein sentral figur i historia vår?