Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  3 (Vegar til sjølvstende for Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Hans Nielsen Hauge
   
  3. VEGAR TIL SJØLVSTENDE FOR NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Hans Nielsen Hauge

  1. Kva slags kall fekk Hans Nielsen Hauge i 1796?
  2. På kva måte blei Hauges liv prega av kallet i ettertid?
  3. Kva er kontikkelplakaten, og kva konsekvensar fekk denne lova for Hauge?
  4. Gjer kort greie for trua og forkynninga til Hauge.
  5. Kven var haugianarane, og kva prega verksemda til denne rørsla?


Nettstader:

http://www.snl.no/Hans_Nielsen_Hauge/norsk_legpredikant
http://www.snl.no/haugianere
Artiklar om Hans Nielsen Hauge og haugianarane frå Store Norske Leksikon

http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1839&Category.ID=1310
Artikkel om Hans Nielsen Hauge frå nettstaden historieboka.no