Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  3 (Vegar til sjølvstende for Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Norske Selskab
   
  3. VEGAR TIL SJØLVSTENDE FOR NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Norske Selskab

Foreininga Norske Selskab i København hører du også om i norskfaget. Den politiske rolla til denne foreininga bør nok ikkje overvurderast, men ho presenterer eit tidsbilete som du no skal finne ut meir om.

  1. Kva var Norske Selskab? Kven var med og kva gjorde dei?
  2. Kven har skrive songen «Norges Skaal»? Når blei han skriven? Kva slags song var det? Korleis blei songen motteken?
  3. Kva kan «Norges Skaal» fortelje om tida songen blei skriven i – om politiske forhold, sosiale forhold og verdiar i samfunnet?
  4. I kva grad var Norske Selskab ei nasjonalistisk foreining?


Nettstader:

http://www.snl.no/Norske_Selskab
Kort presentasjon av Norske Selskab. Frå Store norske leksikon.

http://no.wikipedia.org/wiki/For_Norge%2C_Kiempers_F%C3%B8deland
Songen «Norges Skaal». Frå Wikipedia.

http://www.apollon.uio.no/artikler/2000/norske.html
«Norske Selskab var ikke norsk-nasjonalt.» Eit intervju med Liv Bliksrud, professor i litteraturvitskap. Frå Apollon, som er eit forskingsmagasin frå Universitetet i Oslo.