Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  4 (Året 1814)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Grunnloven
   
  4. ÅRET 1814
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Grunnloven

I 1814 gikk Norge ut av unionen med Danmark og inn i en langt løsere personalunion med Sverige. Med seg inn i den nye unionen hadde de en egen norsk forfatning, Grunnloven.
  1. Hvilke forklaringer gir artikkelen på det som skjedde i 1814?
  2. Hvordan stemmer denne forklaringen med lærebokas forklaring?
  3. Hva var hovedprinsippene i den norske Grunnloven, og hva var særeget ved den norske Grunnloven?
  4. Konstitusjonskomiteen formulerte 11 «grunnsetninger» som dannet grunnlaget for det videre arbeidet i komiteen. I hvilken grad er disse 11 grunnsetningene uttrykk for tankene fra opplysningstida?
  5. Hvem satt i grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, og i hvilken grad kan sammensetningen av grunnlovsforsamlingen forklare at Grunnloven fikk den utforming som den fikk?
Nettsteder:

http://nrk.no/magasin/17_mai/1.2313622
Om Grunnloven og bakgrunnen for den. Fra NRKs nettsider.

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Grunnloven/Eidsvoll-og-grunnloven-1814/
Om grunnlovsarbeidet og den endelige Grunnloven. Fra Stortingets nettsted.