Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  4 (Året 1814)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  4. ÅRET 1814
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Grunnsetninger i Grunnloven

Eidsvollsforsamlingen valgte etter få dager en konstitusjonskomité. Komiteen valgte å bygge grunnlovsarbeidet på elleve grunnsetninger.

A Grunnloven var inspirert av tanker fra opplysningstida om maktfordeling, folkesuverenitet og liberalisme. Hvilke grunnsetninger avspeiler disse ideene?
B Sammenlikn den norske Grunnloven med den amerikanske og den franske (se oppgaver til kapittel 14 i Verden før 1850, side 88 og 89 her i Idéportal). Hva finner du?
C Hvilke av prinsippene synes du det er særlig grunn til å legge vekt på i dagens samfunn, og hvilke synes du er blitt mindre aktuelle?


Kilde: Konstitusjonskomiteens elleve grunnsetninger

1. Norge bør være et innskrenket og arvelig monarki.

2. Folket bør utøve den lovgivende makt gjennom sine representanter.

3. Folket bør alene ha rett til å beskatte seg, gjennom sine representanter.

4. Krigs- og fredsretten bør tilkomme regenten.

5. Regenten bør ha rett til å benåde.

6. Den dømmende makt bør være særskilt fra den lovgivende og utøvende.

7. Trykkefrihet bør finne sted.

8. Den evangelisk-lutherske religion bør forbli statens og regentens religion. Alle religionssekter tilstedes fri religionsutøvelse; dog er jøder fremdeles utelukket fra adgang til riket.

9. Nye innskrenkninger i næringsfriheten bør ikke tilstedes.

10. Personlige eller blandede arvelige forrettigheter bør ikke tilståes noen for fremtiden.

11. Statens borgere er i alminnelighet like forpliktet til en viss tid å verne om fedrelandet, uten hensyn til stand, fødsel eller formue.

Fra Eli Fure. Eidsvoll 1814. Dreyer, 1989 (modernisert av forfatterne)