Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  4 (Året 1814)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  17. mai-feiring
   
  4. ÅRET 1814
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Lydbok
 
Til læraren
 

17. mai-feiring

Grunnlovsdagen, 17. mai, er den norske nasjonaldagen og blir feira over heile landet av festkledde menneske med flagg, barnetog og hornmusikk. Frå slottsbalkongen i Oslo vinkar kongefamilien til folket.

  1. Når begynte ein å feire 17. mai med å gå i tog, og når blei barnetog og folketog vanleg?
  2. Kven var initiativtakarane til desse tradisjonane?
  3. Kva for nasjonalsongar har Noreg hatt, og kven skreiv dei? Når blei dei skrivne?
  4. Er 17. mai det mest norske vi har? Les utdraget frå boka Typisk norsk og grunngi svaret ditt.
  5. Kva synest du er det viktigaste ved 17. mai i våre dagar?

Nettstader:

http://no.wikipedia.org/wiki/17._mai_(grunnlovsdag)
Om 17. mai-feiringa i dag og bakgrunnen for feiringa. Frå Wikipedia.

http://hyllanderiksen.net/Typisk8.html
Utdrag frå Thomas Hylland Eriksen. Typisk norsk: essays om kulturen i Norge.