Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  4 (Året 1814)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Jødeparagrafen
   
  4. ÅRET 1814
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Jødeparagrafen

Grunnlova av 1814 slo fast at "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."
  1. Kva var bakgrunnen for den såkalla jødeparagrafen, og kor omstridd var han?
  2. Henrik Wergeland prøvde å få jødeparagrafen oppheva. Kva gjorde han for å oppnå dette, og i kva grad lyktes han?
  3. Når blei jødeparagrafen oppheva, og kva var bakgrunnen for det?