Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  4 (Året 1814)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  4. ÅRET 1814
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Kven var Kristian Fredrik, og kven var støttespelarane hans i det norske samfunnet?
  2. Kva grupperingar stod mot kvarandre under grunnlovsforhandlingane på Eidsvoll, og kva var dei usamde om?
  3. Kva var inspirasjonskjeldene for den norske Grunnlova?
  4. Kva sa Grunnlova om røysterett?
  5. Korleis reagerte svenskane på den norske Grunnlova?
  6. Kva rolle spela Kristian Fredrik i 1814?
  7. Kva var det viktigaste nye som skjedde i 1814?