Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tar form)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Bilen
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TAR FORM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Bilen

I dag klarer vi oss nesten ikke uten bil, og vi har vanskelig for å forestille oss hvordan tilværelsen var uten støyen og eksosen til motoriserte kjøretøy. Gjennom arbeidet med oppgavene under vil du få innblikk i hva en teknisk nyvinning får å si for samfunnsutviklingen.

  1. Fortell kort om utviklingen av bilen, fra "vogn med motor" til allemannseie.
  2. Hva betydde masseproduksjon for utviklingen av privatbilismen? 
  3. Hvor og når kom de første bilene til Norge?
  4. Studer tabellene du finner på nettstedet til Statistisk Sentralbyrå nedenfor. Hva forteller tabellen om utviklingen av motorkjøretøyer i Norge i perioden 1899−1915? Hva forteller tabellen om utviklingen av veier i Norge? Sammenlign de to tabellene. Kan de forklare hverandre? I tilfelle hvordan?
  5. Hvilke utfordringer står bilsamfunnet overfor i dag, og hvordan kan de løses?


Nettsteder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Bilens_historie
Om bilens historie. Fra Wikipedia.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-32.txt
Tabell fra historisk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-30.txt
Tabell fra historisk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.