Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tar form)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Telefonen
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TAR FORM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Telefonen

Telefonen har gjort kommunikasjon mellom mennesker lettere, og særlig mobiltelefonen har gjort det enkelt å kommunisere. Denne oppgaven vil gi deg innsikt i hvordan dette kommunikasjonseventyret tok til.

  1. Fortell kort om Alexander Graham Bell og hans oppfinnelse.
  2. Når fant den første telefonsamtalen sted?
  3. Gjør greie for telefonens utvikling.
  4. På s. 138 i Portal står det: "Bedre kommunikasjon knyttet menneskene i landet sammen, både med hverandre og verden utenfor. Sammenbindingen var viktig for utviklingen av et moderne samfunn, økt varebytte og samhandling mellom folk." Skriv et kort refleksjonsnotat der du sammenlikner med tilsvarende nyvinninger i dag, som Internett og mobiltelefon.


Nettsteder

http://srm.net/bell/alexander_graham_bell/
Kort artikkel om Alexander G. Bell.

http://srm.net/bell/telefonen_blir_til/
Artikkel om telefonens første år.