Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tar form)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Oppdagere og oppdagelser
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TAR FORM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Oppdagere og oppdagelser

Enkeltmenneskers nysgjerrighet og innsats har vært, og er, drivkraften bak teknologisk utvikling. Utviklingen fram mot den andre industrielle revolusjonen er ikke noe unntak i så måte.

Under finner du informasjon om noen av disse skapende menneskene.

  1. Fortell kort om Marie Curies liv.
  2. Hvilke oppdagelser er Marie og Pierre Curie kjent for?
  3. Hvem var Wilhelm Conrad Röntgen, og hva er han kjent for?
  4. Hvem var Henri Becquerel, og hva er han kjent for?
  5. Hvilke positive og negative konsekvenser har disse oppdagelsene fått?


Nettsteder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
Artikkel fra Wikipedia om Marie Curie.

http://www.viten.no/biografi/vis.html?tid=16573
Artikkel fra nettstedet viten.no om Henri Becquerel (lenker i margen til høyre om ekteparet Curie).

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen.html
Artikkel om Wilhelm Conrad Röntgen frå Nobelprize.org